Từ vựng tiếng anh về bộ phận xe máy

Chúng ta đề nghị biết các thuật ngữ các phần tử trên xe máy bởi tiếng anh để dễ dàng tìm kiếm hơn. Nhiều lúc tài liệu giờ việt không đủ hoặc nhu cầu sắm sửa các phụ tùng xe bằng tiếng anh cũng có.

Các bộ phận bên ngoài xe máy bằng tiếng anh

*
" data-image-caption="Các cỗ phận bên phía ngoài của xe pháo máy bằng tiếng anh

" data-medium-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?fit=300%2C209&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?fit=550%2C384&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-5272" src="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=550%2C384&ssl=1" alt="Các cỗ phận bên ngoài của xe pháo máy bằng tiếng anh" width="550" height="384" srcset="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?w=550&ssl=1 550w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=300%2C209&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-bên-ngoài-của-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=100%2C70&ssl=1 100w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" data-recalc-dims="1" />Các bộ phận bên phía ngoài của xe máy bằng tiếng anh

Back tire: Lốp sau

Brake lever: Tay phanh (phanh tay)

Brake pedal: Phanh chân

Chain: Xích

Clutch lever: Côn

Disk brake: Phanh đĩa

Drum brake: Phanh trống (phanh cơ)

Engine: máy móc

Fender (ˈfendər): Chắn bùn

Front tire: Lốp trước

Gas tank: Bình xăng

Gear shift: yêu cầu số

Handlebar: tay lái

Headlight: Đèn pha

Inner tube: Săm

Muffler (ˈməf(ə)lər): Ống xả

Rearview mirror: Gương chiếu hậu

Seat: yên ổn xe

Shock absorber: bớt sóc – phuộc

Speedometer (spəˈdämitər): Đồng hồ tốc độ

Spokes (spōk): Nan hoa – căm

Tail light: Đèn sau

Turn signal: Đèn xi nhan

Front suspension: Phuộc trước

Rear suspension: Phuộc sau

Exhaus pipe: Ống pô

Frame: form sườn

Voltage: Điện thế

Ignition: Đánh lửa

Các bộ phận động cơ bởi tiếng anh

*
" data-image-caption="Các phần tử động cơ xe máy bằng tiếng anh

" data-medium-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?fit=300%2C272&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?fit=500%2C453&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-5270" src="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=500%2C453&ssl=1" alt="Các phần tử động cơ xe máy bởi tiếng anh" width="500" height="453" srcset="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?w=500&ssl=1 500w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=300%2C272&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-bộ-phận-động-cơ-xe-máy-bằng-tiếng-anh.jpg?resize=464%2C420&ssl=1 464w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" data-recalc-dims="1" />Các bộ phận động cơ xe máy bằng tiếng anh

Piston: Pít tông

Pistong Ring: bội bạc pít tông

Carburetter: Bình xăng con

Valve: Van

Throttle Valve: Van nạp

Exhaust Valve: Van xả

Connecting Rod: Tay dên

Gear driven camshaft: Bánh răng trục cam

Crankshaft: Trục cam

Flywheel: Bánh đà

Cylinder: phòng xi lanh

Sparking Plug: Bu gi

Gear box: hộp số

Clutch: bộ ly hòa hợp – bộ nồi

Các thông số trên xe bởi tiếng anh

*
" data-image-caption="Các thông số kỹ thuật cần đo bên trên xe máy bởi tiếng anh

" data-medium-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?fit=300%2C209&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?fit=696%2C484&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-5271" src="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?resize=696%2C484&ssl=1" alt="Các thông số kỹ thuật cần đo trên xe máy bằng tiếng anh" width="696" height="484" srcset="https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?w=700&ssl=1 700w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?resize=300%2C209&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?resize=100%2C70&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?resize=696%2C484&ssl=1 696w, https://i1.wp.com/techbeemedia.com/wp-content/uploads/2019/04/Các-thông-số-cần-đo-trên-xe-máy.jpg?resize=604%2C420&ssl=1 604w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" data-recalc-dims="1" />Các thông số kỹ thuật cần đo trên xe máy bởi tiếng anh

Displacement: Phân khối