TỪ GIỜ TRỞ ĐI TIẾNG ANH LÀ GÌ

* phó từ- thời điểm đó, hồi ấy, lúc ấy=he was a little boy then+ hồi ấy nó còn là một cậu bé- rồi, rồi thì, sau đó=what then?+ rồi tiếp nối thì sao?, rồi sao nữa?- vậy thì, như thế thì, vào trường phù hợp ấy=then why did you vị it?+ vậy thì tại sao anh làm cho điều ấy?=but then+ cơ mà trong trường hợp đó, tuy vậy như vậy!now và then- (xem) now!now...then- (xem) now* liên từ- vậy, vậy thì, vắt thì=is it rainning? then we had better stay at home+ trời mưa à? núm thì chúng ta nên trong nhà là hơn!and then- hơn nữa, vả lại, cung cấp đó* tính từ- sinh sống thời đó, ngơi nghỉ thời ấy, ngơi nghỉ hồi ấy, nghỉ ngơi hồi đó=the then rulers+ đàn thống trị thời đó* danh từ- cơ hội đó, hồi ấy, khi ấy=before then+ trước lúc đó=by then+ thời điểm đó=from then onwards+ từ đó trở đi; từ thời điểm đó trở đi=until then+ cho lúc ấy!every now và then- (xem) everyai nữa ; ai ; anh gồm ; anh cứ ; anh này tiếp nối ; anh thì ; anh thương hiệu gì ; anh thương hiệu ; anh và tiếp đến ; anh ; aét ; ban ; dính ; bây chừ thì ; bây chừ ; bây ; bèn ; mặt ; bă ; bă ̀ ng ; bă ̀ ; cách ; bạn ; bảo ; bấy giờ ; bấy ; bắt ; bắt đầu ; bầy ; ba ; tự nhiên ; bỗng nhiên ; chính vì ; vì thế ; c va ; c va ̀ ; c đo ; c đo ́ ; cha ; đã cho ra ; đến ; chuyện ; chóng ; bọn họ ; shop chúng tôi ; bọn chúng ; chần ; chắc là ; chắn chắn ; chẳng có ; chẳng vậy ; chỉ ; chị ; bỗng ; chứ ; chừng đó ; sau cuối ; cuối ; cuộc ; các ; những đồng ; chiếc ; câu ; xem thêm ; còn tiếp nối ; còn ; chắc hẳn rằng ; gồm ; đã có được ; cô ; cô ́ ; cùng điện thoại tư vấn ; cùng ; cũng ; cơ ; cả sau ; cả ; nắm ; cậu ; cắn ; của bọn chúng ; cứ thay tiếp ; cứ thế ; cứ ; vì vậy mà ; do vậy ; vì vậy ; dì ; dì sẽ ; dĩ ; dần ; em vậy ; em ; gin ; giành ; giá ; gióp ; làm thịt ; tiếng rồi ; tiếng thì ; tiếng ; gì lúc đó ; gì ; gì đó ; gặp mặt phải ; gặp ; ha ; ha ̣ ; hai ; tuyệt ; hay là ; huynh ; hãy ; hãy để bob đi rồi ; hóa ; hô ; hôm đó ; hơn ; hả ; họ đang ; họ ; hồi xưa và sau này ; hồi trước với sau ; hồi ; hồi kia ; hồi ấy cũng ; hồi ấy ; khi gặp gỡ ; khi mà ; lúc uống hoàn thành ; lúc ; khi đo ; lúc đo ́ ; khi ấy ; khi đó ; không bao giờ trở lại ; không thì ; không ; kiểm ; kéo ; kích ; kẹo ; sau đó ; kế ; kế đó ; tiếp theo là ; tiếp theo ; kế ấy ; nhắc ; kỳ kia ; linh ; ngay tức khắc ngay ; lập tức ; lu ; luôn ; là do ý của ; là do ý ; là khi mà ; là lúc ; là vậy ; là ; là được ; làm như vậy ; làm thế nào ; làm cho ; lúc trước ; cơ hội ; thời điểm đó hẳng ; thời gian đó ta ; lúc đó thì ; thời điểm đó ; thời điểm đấy thì ; lúc ấy ; lưu lại ; lại tiếp ; lại ; lần sau ; lần ; lẽ ; mà hiện thời ; nhưng ; mô ; phần nhiều ; một ; bắt đầu ; n đo ; nate ; nay ; ng v ­ y thì ; ngay lúc ; ngay sau đó ; ngay lập tức ; nghe ; tức thị ; nghĩa ; nguyện ; ngài ; tín đồ lại ; bạn rồi ; bạn tiếp ; người ; bạn đờn ; ngủ ; cấp tốc ; nhiên ; nhàn hạ ; nhé ; chú ý ; như bọn chúng ; như sau ; như thê ; như vậy ; như vâ ; vì thế thì ; bởi vậy ; bởi thế đó ; như ; tuy nhiên cũng ; tuy vậy mà ; tuy nhiên nếu ; cơ mà rồi ; nhưng tiếp nối ; nhưng ; cơ mà ðức ; nhấn ; nhờ ; nhờ này mà ; nhờ kia ; đông đảo ; cô gái ; nào ; này anh ; này tiếp đến ; này thì ; này ; nè ; bắt buộc không ; phải ; nó thương hiệu ; nó ; nói rồi ; nói xong ; năm rồi ; năm xưa ; nếu bao gồm ; còn nếu như không ; nếu như ; nếu vắt thì ; nếu ráng ; ví như vậy thì ; trường hợp vậy ; nếu như ; nếu như ông ; nữa vậy ; nữa ; oán ; nên ; phản ; quan ; quả ; ra ; roi anh ; rói ; rô ; rô ̀ i sau đo ; rô ̀ i sau đo ́ ; rô ̀ i thi ; rô ̀ i thi ̀ ; rô ̀ i ; rô ̀ ; rôi ; rút ; rồi bao ; rồi chúng ta ; rồi chúng ; rồi con ; rồi những ; rồi còn ; rồi cũng ; rồi cứ ; rồi lúc ; rồi là ; rồi lúc đó ; rồi lại ; rồi bắt đầu ; rồi fan ; rồi như thế ; rồi sao ; rồi sau ; rồi tiếp đến hãy ; rồi kế tiếp lại ; rồi kế tiếp thì ; rồi sau đó ; rồi đang ; rồi ta ; rồi từ đó ; rồi thì ; rồi nuốm ; rồi tiếp theo ; rồi cho tới ; rồi tự ; rồi ; rồi ý ; rồi đi ; rồi đó ; rồi cho ; sao ta ; sao ; sao đây ; sao đó ; sau khi ; sau là ; sau lại ; sau lần đó ; sau nhé ; trong tương lai khi ; trong tương lai ; sau nữa ; sau rồi ; sau thì ; sau vậy ; sau ; sau ó ; sau đo ; sau đo ́ ; sau đây ; sau đó bạn ; kế tiếp cho ; tiếp nối chúng con cháu ; kế tiếp chúng ; tiếp nối còn ; sau đó khi ; tiếp đến là ; tiếp nối là đến ; kế tiếp lại lãng ; tiếp đến nó ; kế tiếp sẽ là ; tiếp đến sẽ ra ; sau đó sẽ ; tiếp nối thì là ; kế tiếp thì ; tiếp đến tôi theo ; kế tiếp tôi ; kế tiếp với ; kế tiếp ; kế tiếp đi ; kế tiếp được ; tiếp đến đến ; sau ấy ; so ; sói ; vẫn tiếp ; đã ; nhanh chóng ; sự ; ta bèn ; ta đang ; ta ; ta ̣ ; tao ; theo như ; theo ; thi ; thi ̀ ; thành ; thé thì ; thê ; thê ́ buộc phải ; thê ́ thi ; thê ́ thi ̀ ; thê ́ ; thêm ; thì anh ; thì bấy giờ ; thì bầy ; thì chúng ; thì chắc ; thì còn ; thì cũng ; thì em ; thì giờ chắn chắn ; thì nên cho ; thì hãy ; thì khi ấy ; thì kế ; cho nên ; thì có tác dụng ; thì dịp đó ; thì hoạ may ; thì may ; thì mới ; thì nhào ; thì như ; thì nói ; thì yêu cầu ; thì trái ; thì sao ; thì sau ; thì tiếp đến bố ; thì tiếp đến ; thì vẫn ; thì ta ; thì thôi ; thì cầm này ; thì vắt ; thì trong ; thì giỏi ; thì có nghĩa là ; thì tức ; thì bởi vì ; thì ; thì đi ; thì điều đó cũng ; thì điều này ; thì kia ; thì đồng ; thôi ; thấy ; cầm chắc ; ráng không ; cụ là ; cố nào ; núm này ; vậy cho nên ; gắng rồi ; thế kế tiếp thì ; gắng thì kế tiếp ; núm thì ; rứa thôi ; cố gắng ; núm đó ; cố kỉnh ở lại ; thổi ; thứ ; tiê ; tiê ́ ; tiên ; tiếp theo sau ; tiếp tiếp nối ; tiếp theo ; tiếp ; tiếp đó là ; tiếp đó ; tiếp nối là ; sau đó ; trong những lúc ; truy vấn ; trước lúc ; trước cần ; trước đó ; trầy ; trẫm ; trẻ em ; tàng ; tầm phơ tầm phào ; kia ; tôi ; tường ; nguyên nhân ; tại ; tại kia ; giã biệt ; tất ; tồi ; tội ; tới khi đó ; tới cơ hội đó new ; tới lúc đó ; đến thời điểm này ; tới ; tới kia ; tụi ; tức là ; ngay thức thì ; tức ; từ tiếng ; từ ; từ kia ; thoải mái và tự nhiên ; uống chấm dứt ; v ; v ­ y thì ; v ­ ; va ; va ̀ rô ; va ̀ sau ; va ̀ sau đo ; va ̀ sau đo ́ ; va ̀ ; và ai kia theo sau ; cùng cả ; cùng khi ; và lúc ấy ; và nhưng lại ; và nếu ; với rồi sau cùng ; cùng rồi lúc ấy ; với rồi ; cùng sau ; và sau đó thì ; và sau đó ; với ta ; và tiếp theo ; và vô tình ; và ; và đây ; và mang đến ; vào ; vâ ; vâ ̣ y la ; vâ ̣ y la ̀ ; vâ ̣ y thi ; vâ ̣ y thi ̀ ; vâ ̣ y ; vâ ̣ ; væy thì ; væy ; bởi vì khi ; vì thế nên ; chính vì thế ; vị vậy nhưng ; vì chưng vậy ; vì chưng ; vô tình ; vả ; vẫn ; vậy sau cuối ; vậy càng ; vậy còn ; vậy cứ ; vậy bởi ; vậy huynh ; vậy hãy ; vậy là ; vậy làm thế nào ; vậy mà ; vậy cô bé ; vậy yêu cầu ; vậy ra ; vậy rồi ; vậy ta ; vậy thi ; vậy thi ̀ ; vậy thì của ; vậy thì hãy ; vậy té ra ; vậy thì sao cũng rất được ; vậy thì giỏi ; vậy thì bởi ; vậy thì ; vậy thì điều này ; vậy về ; vậy ; vậy điều ; vậy mang lại ; vậy để ; về rồi ; với bọn chúng ; william ; wun ; xem ; ngừng rồi thì ; ngừng rồi tôi ; ngừng rồi ; xong xuôi thì ; ngừng ; xuyên ; zậy thì ; à ; ðoạn ; ðức ; ông ; ông ấy ; lấy ; đi thì ; đi ; điều ; đo ; đo ́ ; đoạn ; nơi nào đó ; đây không khí trong ; trên đây không khí ; đó là ; đây lúc ; trên đây ; vẫn vậy ; đê ; đó bọn chúng ; kia khi ; đó không ; sẽ là ; đó là đi ; đó dịp nào ; đó cơ hội ; đó lại ; kia rồi ; kia sau ; kia thì ; kia trở ; đó tới ; đó ; kia đi ; nhiều khi ; đúng ; mặt đường ; được rồi ; được thì ; được ; đấy ; cho đến lúc ; đến lúc ; cho lúc đó thì ; mang đến lúc kia ; đến lượt ; đến sau đây ; mang đến sau ; mang đến trễ ; cho ; để cho ; để rồi ; để sau ; nhằm sau đi ; nhằm tôi ; nhằm ; định ; ̀ ha ; ̀ ha ̣ ; ̀ lúc ; ̀ lúc đo ; ̀ khi đo ́ ; ̀ rô ; ̀ rô ̀ i ; ̀ rô ̀ ; ̀ sau đo ; ̀ sau đo ́ ; ̀ kế tiếp ; ̀ tiê ; ̀ ; ́ c đo ; ́ c đo ́ ; ́ rô ; ́ thi ; ́ thi ̀ ; ́ ; ̉ lúc ; ̉ đi ; ̣ c va ; ̣ c va ̀ ; ấy là ; ấy thì ; ấy vậy ; ấy ; ắt ; sinh sống ; ở đó ; ừ thì ; ừ ; 世間萬物都是由分子構成 ;Chuyên mục: Thông tin