Trường Đại Học Cần Thơ Khu Hòa An

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Mã trường: TCT; Tổng tiêu chuẩn tuyển sinh: 6.860

(Nhấp vào các tên ngành để thấy thông tin giới thiệu về ngành)

1. Công tác tiên tiến (CTTT), chương trình rất tốt (CLC)

tt

Mã ngành

thương hiệu ngành, học phí

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm trúng tuyển năm 2020

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

học bạ

Điểm thi

1

7420201T

technology sinh học (CTTT) 2,2 lần chi phí khóa học CTĐT đại trà

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

19,50

16,00

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà

40

40

19,50

15,00

3

7510401C

technology kỹ thuật hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

16,00

4

7540101C

công nghệ thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,75

15,25

5

7580201C

nghệ thuật xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

19,75

15,00

6

7520201C

nghệ thuật điện (CLC)

30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

15,00

7

7340201C

Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

21,00

21,00

8

7480201C

technology thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

22,25

20,00

9

7340120C

marketing quốc tế (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

24,00

23,00

10

7220201C

ngữ điệu Anh (CLC)

30 triệu đồng/năm

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

23,00

20,50

 

2. Chương trình đào tạo đại trà

tt

Mã ngành

thương hiệu ngành (chuyên ngành - nếu có)

Chỉ tiêu

Mã tổ hòa hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 (Học bạ)

Điểm trúng tuyển chọn năm 2020 (Điểm thi)

 

những ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên (chỉ xét tuyển theo thủ tục 1, 2 cùng 4)

1

7140202

giáo dục và đào tạo Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

25,00

22,25

2

7140204

giáo dục Công dân

60

C00, C19, D14, D15

22,75

21,00

3

7140206

giáo dục Thể chất

60

T00, T01, T06

19,50

17,50

4

7140209

Sư phạm Toán học

80

A00, A01, B08, D07

26,50

24,00

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

20,50

18,50

6

7140211

Sư phạm đồ vật lý

60

A00, A01, A02, D29

21,00

18,50

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

22,75

22,25

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

24,00

18,50

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

23,75

22,50

10

7140218

Sư phạm định kỳ sử

60

C00, D14, D64

24,25

19,00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

21,00

22,25

12

7140231

Sư phạm giờ Anh

80

D01, D14. D15

26,00

23,75

13

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

23,00

18,50

Kỹ thuật và công nghệ  (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

14

7510401

công nghệ kỹ thuật hóa học

120

A00, A01, B00, D07

22,25

19,00

15

7520309

Kỹ thuật đồ liệu

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

16

7510601

quản lý công nghiệp

100

A00, A01, D01

25,00

22,50

17

7520103

kỹ thuật cơ khí, gồm 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí Ô tô.

Bạn đang xem: Trường đại học cần thơ khu hòa an

180

A00, A01

25,25

23,25

18

7520114

kỹ thuật cơ điện tử

80

A00, A01

24,00

21,50

19

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

90

A00, A01

25,00

21,50

20

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

80

A00, A01

20,00

16,50

21

7580201

kỹ thuật xây dựng

200

A00, A01

24,50

21,00

22

7580202

chuyên môn xây dựng công trình thủy

40

A00, A01

19,50

15,00

23

7580205

nghệ thuật xây dựng công trình giao thông

40

A00, A01

19,50

15,00

24

7520201

Kỹ thuật điện

100

A00, A01, D07

23,50

20,00

 

laptop và technology thông tin  (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 cùng 6)

25

7480101

khoa học máy tính

80

A00, A01

24,00

21,00

26

7480106

Kỹ thuật trang bị tính

70

A00, A01

21,00

16,50

27

7480102

Mạng laptop và truyền thông dữ liệu

70

A00, A01

20,00

16,50

28

7480103

kỹ thuật phần mềm

120

A00, A01

25,50

22,50

29

7480104

hệ thống thông tin

70

A00, A01

21,00

19,00

30

7480201

technology thông tin, gồm 2 chuyên ngành:

- công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

140

A00, A01

27,50

24,25

31

7480201H

công nghệ thông tin – học tập tại khu Hòa An

40

A00, A01

19,50

18,00

gớm tế, sale và thống trị - pháp luật  (xét tuyển chọn theo cách thức 1, 2, 3 cùng 6)

32

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

27,50

25,00

33

7340302

Kiểm toán

50

A00, A01, C02, D01

26,00

24,00

34

7340201

Tài chính-Ngân hàng

50

A00, A01, C02, D01

27,50

24,75

35

7340101

quản trị khiếp doanh

80

A00, A01, C02, D01

28,00

25,25

36

7340101H

quản lí trị sale – học tại khu vực Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

20,00

22,75

37

7810103

quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

27,25

24,25

38

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

27,75

25,00

39

7340121

ghê doanh yêu mến mại

60

A00, A01, C02, D01

27,00

24,75

40

7620114H

gớm doanh nông nghiệp – học tập tại khu vực Hòa An

80

A00, A01, C02, D01

19,50

15,00

41

7340120

marketing quốc tế

60

A00, A01, C02, D01

28,25

25,75

42

7620115

tài chính nông nghiệp

60

A00, A01, C02, D01

23,00

22,50

43

7620115H

khiếp tế nntt – học tập tại quần thể Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

19,50

15,75

44

7850102

tài chính tài nguyên thiên nhiên

60

A00, A01, C02, D01

19,50

21,50

45

7310101

gớm tế

60

A00, A01, C02, D01

26,75

24,50

46

7380101

Luật, có 3 chăm ngành:

- nguyên lý Hành chính

- biện pháp Tư pháp

- cách thức Thương mại

200

A00, C00, D01, D03

26,25

24,50

47

7380101H

Luật (chuyên ngành luật pháp Hành chính) – học tập tại khu vực Hòa An

40

A00, C00, D01, D03

21,50

22,50

Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, môi trường thiên nhiên và tài nguyên  (xét tuyển theo cách làm 1, 2, 3 cùng 6)

48

7540101

technology thực phẩm

170

A00, A01, B00, D07

26,50

23,50

49

7540105

technology chế vươn lên là thủy sản

120

A00, A01, B00, D07

22,00

17,00

50

7540104

technology sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

51

7620105

Chăn nuôi

100

A00, A02, B00, B08

19,50

15,00

52

7640101

Thú y

120

B00, A02, D07, B08

26,00

22,25

53

7620110

Khoa học tập cây trồng, bao gồm 2 chuyên ngành: - kỹ thuật cây trồng. - Nông nghiệp công nghệ cao.

120

A02, B00, B08, D07

19,50

15,00

54

7620109

Nông học

60

B00, B08, D07

19,50

15,00

55

7620112

Bảo vệ thực vật

140

B00, B08, D07

20,00

16,00

56

7440301

khoa học môi trường

80

A00, A02, B00, D07

19,50

15,00

57

7850101

thống trị tài nguyên cùng môi trường

80

A00, A01, B00, D07

19,50

18,00

58

7520320

chuyên môn môi trường

60

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

59

7850103

cai quản khu đất đai

90

A00, A01, B00, D07

20,50

18,00

60

7620113

technology rau hoa quả và cảnh quan

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

61

7620103

Khoa học khu đất (chuyên ngành cai quản đất và technology phân bón)

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

62

7620301

Nuôi trồng thủy sản

200

a00, B00, B08, D07

19,50

16,00

63

7620302

bệnh học tập thủy sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

64

7620305

quản lý thủy sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

công nghệ sự sinh sống - Khoa học thoải mái và tự nhiên - Hóa dược  (xét tuyển theo thủ tục 1, 2, 3 và 6)

65

7460112

Toán ứng dụng

50

A00, A01, B00

19,50

15,00

66

7420101

Sinh học

70

A02, B00, B03, B08

19,50

15,00

67

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

19,50

15,00

68

7720203

Hóa dược

80

A00, B00, C02, D07

27,75

24,75

69

7420203

Sinh học ứng dụng

70

A00, A01, B00, B08

19,50

15,00

70

7420201

Công nghệ sinh học

200

A00, B00, B08, D07

24,00

21,00

71

7520401

trang bị lý kỹ thuật

50

A00, A01, A02, C01

19,50

15,00

ngôn từ và văn hóa truyền thống quốc tế - Xă hội nhân văn  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

72

7229030

Văn học

80

C00, d01, D14, D15

23,75

22,00

73

7310630

Việt Nam học tập (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

26,25

24,50

74

7310630H

Việt nam học tập (chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch) – học tại quần thể Hòa An

40

C00, D01, D14, D15

21,50

22,50

75

7220201

Ngôn ngữ Anh, gồm 2 chuyên ngành: - ngữ điệu Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ Anh.

Xem thêm:

100

D01, D14, D15

26,75

24,50

76

7220201H

Ngôn ngữ Anh – học tập tại khu vực Hòa An

40

D01, D14, D15

21,75

22,25

77

7220203

Ngôn ngữ pháp

40

D01, D03, D14, D64

19,50

17,00

78

7320201

Thông tin – thư viện

40

A01, D01, D03, D29

19,50

18,50

79

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

19,50

22,00

80

7310201

chính trị học

40

C00, C19, D14, D15

24,00

24,00

81

7310301

Xă hội học

60

A01, C00, C19, D01

25,00

24,00

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng khiếu.

2. Đối với những mã ngành tuyển sinh học tại khu Hòa An:

- Khu Hòa An là một trong cơ sở đào tạo và giảng dạy của trường ĐHCT, nơi trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị xã Phụng Hiệp, thức giấc Hậu Giang (cách TP. đề nghị Thơ 45 km)

- Sinh viên học tập tại khu Hòa An là sinh viên đại học chính quy của trường ĐHCT (do Khoa trở nên tân tiến Nông làng mạc quản lý). Công tác đào tạo, giảng viên, điều kiện học tập, học tập phí, chế độ chính sách và bởi cấp hoàn toàn giống như sinh viên học tập tại buộc phải Thơ. Khi trúng tuyển, các sinh viên này sẽ học năm đầu tiên và năm thứ tứ tại nên Thơ, những năm sót lại học tại khu Hòa An.

- cam kết túc xá tại khu vực Hòa An: 450 chỗ.

Đối với những ngành gồm từ 2 chuyên ngành trở lên: thí sinh đăng ký tuyển sinh theo ngành, sau khoản thời gian trúng tuyển với nhập học, thí sinh được đăng ký chọn 01 chuyên ngành theo học.