PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH 2018

Giới thiệuKHOA ĐÀO TẠOKHOA TRIẾT HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOĐẠI HỌC VĂN BẰNG 1 ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 THẠC SĨ tuyển sinh
Trang chủ
*
Thông tin tuyển chọn sinh đại học năm 2018

1.

Bạn đang xem: Phương án tuyển sinh 2018

Các tin tức của năm tuyển chọn sinh

1.1. Đối tượng tuyển chọn sinh: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để tiếp thu kiến thức theo phương pháp hiện hành; đạt yêu cầu theo chế độ của học viện về học tập lực, hạnh kiểm bậc THPT.

Thí sinh là người quốc tế được tuyển chọn sinh theo lao lý hiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh vào cả nước.

1.3. Thủ tục tuyển sinh:

1.3.1. Phối hợp thi tuyển với xét tuyển: đối với nhóm 1 – ngành Báo chí.

Môn thi tuyển: năng khiếu báo chí – tổ chức thi tại học viện Báo chí cùng Tuyên truyền.

Xét tuyển căn cứ công dụng thi năng khiếu báo chí kết hợp với công dụng thi THPT non sông của 2 môn không giống (theo từng tổ hợp).

1.3.2. Xét tuyển căn cứ kết quả thi thpt quốc gia: đối với nhóm 2, 3, 4.

- đội 2 gồm những ngành: truyền thông đại chúng, media đa phương tiện, Triết học, công ty nghĩa làng hội khoa học, kinh tế tài chính chính trị, gớm tế, gây ra Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước, chủ yếu trị học, Xuất bản, làng hội học, công tác xã hội, thống trị công, thống trị nhà nước;

- nhóm 3: Ngành định kỳ sử;

- nhóm 4 gồm các ngành: media quốc tế, quan hệ tình dục quốc tế, quan hệ giới tính công chúng, Quảng cáo, ngữ điệu Anh.

Tổ phù hợp môn xét tuyển được qui định cho từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành

Môn đề nghị (A)

Môn tự lựa chọn (B) (chọn 1 trong những bài thi/môn thi bên dưới đây)

Môn năng khiếu sở trường (C)

Điểm xét tuyển

1

Ngữ văn

Toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên, công nghệ xã hội

Năng khiếu báo chí

A + B + C

2

Ngữ văn + Toán

Khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Anh, kỹ thuật xã hội

-

A + B

3

Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

Địa lý, Toán, giờ Anh, giáo dục đào tạo công dân

-

A + B

4

Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

Toán, khoa học tự nhiên, công nghệ xã hội

-

A + B

- học viện chuyên nghành có áp dụng điểm thi được bảo lưu theo dụng cụ tại quy chế xét công nhận giỏi nghiệp trung học phổ thông QG nhằm xét tuyển.

- học viện sử dụng công dụng miễn thi thpt QG bài thi môn giờ Anh để tuyển sinh với tầm quy đổi điểm chứng từ tiếng Anh thanh lịch điểm xét tuyển chọn sinh, ví dụ như sau:

STT

Mức điểm chứng từ tiếng Anh

Điểm quy đổi nhằm xét tuyển chọn sinh

TOEFL ITP

TOEFL iBT

IELTS

1

475 - 499

53 - 60

4.5

7,0

2

500 - 524

61 - 68

5.0

8,0

3

525 - 549

69 - 76

5.5

9,0

4

≥ 550

≥ 77

≥6.0

10,0

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh vào kỳ thi THPT đất nước có những chứng chỉ giờ Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức triển khai British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực hiện hành đến thời khắc nộp hồ sơ xét tuyển đh cần nộp phiên bản sao công chứng chứng từ TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS khi nộp hồ sơ đk xét tuyển chọn đại học.

1.3.3. Xét tuyển chọn theo học tập bạ: tối đa 30% tiêu chuẩn của từng ngành/chuyên ngành đối với thí sinh là học viên các trường chuyên/năng khiếu (Danh sách những trường chuyên/năng khiếu xem Phụ lục), đạt học tập lực Giỏi, hạnh kiểm giỏi trong cả 3 năm học THPT. Sỹ tử thuộc đối tượng người dùng này đk xét tuyển ngành báo chí truyền thông phải tham gia dự thi môn năng khiếu báo chí và đạt 5.0 điểm trở lên trên (theo thang điểm 10) mới đủ điều kiện xét tuyển.

1.4. Tiêu chí tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổng hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

TT

Ngành học

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

1800

1

Báo chí, siêng ngành Báo in

602

50

- Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Toán (R15)

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ đồng hồ Anh (R05)

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, Khoa học tự nhiên (R06)

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, khoa học xã hội (R16)

2

Báo chí, siêng ngành Báo phát thanh

604

50

3

Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình

605

50

4

Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử

607

50

5

Báo chí, chăm ngành Báo truyền hình unique cao

608

40

6

Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử unique cao

609

40

7

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

603

40

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ đồng hồ Anh (R08)

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học thoải mái và tự nhiên (R09)

- Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kỹ thuật xã hội (R17)

8

Báo chí, chuyên ngành con quay phim truyền hình

606

40

- Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Toán (R11)

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ đồng hồ Anh (R12)

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học thoải mái và tự nhiên (R13)

- Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, khoa học xã hội (R18)

9

Truyền thông đại chúng

7320105

50

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, công nghệ xã hội (C15)

- Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên và thoải mái (A16)

- Ngữ văn, Toán, giờ Anh (D01)

10

Truyền thông đa phương tiện

7320104

50

11

Triết học

7229001

40

12

Chủ nghĩa làng hội khoa học

729008

40

13

Kinh tế bao gồm trị

7310102

40

14

Kinh tế, siêng ngành làm chủ kinh tế

527

50

15

Kinh tế, chuyên ngành kinh tế tài chính và thống trị (chất lượng cao)

528

40

16

Kinh tế, chuyên ngành kinh tế và quản lí lý

529

50

17

Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước

7310202

50

18

Chính trị học, chuyên ngành thống trị hoạt động bốn tưởng - văn hóa

530

50

19

Chính trị học, siêng ngành chính trị vạc triển

531

50

20

Chính trị học, siêng ngành làm chủ xã hội

532

50

21

Chính trị học, siêng ngành tứ tưởng hồ Chí Minh

533

40

22

Chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển

535

50

23

Chính trị học, siêng ngành chế độ công

536

40

24

Chính trị học, chăm ngành truyền thông chính sách

538

50

25

Xuất bản

7320401

100

26

Xã hội học

7310301

50

27

Công tác thôn hội

7760101

50

28

Quản lý công

7340403

50

29

Quản lý nhà nước

7310205

50

30

Lịch sử, chuyên ngành lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam

7229010

40

Nhóm 3:

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh (D14)

- Ngữ văn, LỊCH SỬ, giáo dục và đào tạo công dân (C19)

31

Truyền thông quốc tế

7320107

50

Nhóm 4:

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên và thoải mái (D72)

- TIẾNG ANH, Ngữ văn, kỹ thuật xã hội (D78)

32

Quan hệ quốc tế, chăm ngành tin tức đối ngoại

610

50

33

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan lại hệ thiết yếu trị và truyền thông quốc tế

611

50

34

Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông toàn ước (chất lượng cao)

614

40

35

Quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ giới tính công chúng siêng nghiệp

615

50

36

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

616

40

37

Quảng cáo

7320110

40

38

Ngôn ngữ Anh

7220201

40

1.5. Điều kiện dấn hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh cần thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

- Có tác dụng xếp một số loại học lực mỗi năm học trong 3 năm Trung học phổ thông hiểu 6,0 trở lên;

- Hạnh kiểm 3 năm Trung học càng nhiều xếp loại Khá trở lên;

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo chế độ của học viện. Vào trường hòa hợp thí sinh lấy điểm xét tuyển mà lại không đáp ứng nhu cầu yêu cầu về đk nộp hồ sơ, học viện không thừa nhận trúng tuyển.

1.6. Những thông tin quan trọng khác:

2.6.1. Xác minh điểm trúng tuyển: theo chăm ngành dựa vào tổng điểm các môn thi dụng cụ cho từng nhóm ngành xếp trường đoản cú cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, 2 tính thông số 1, môn lịch sử dân tộc thuộc đội ngành 3, môn giờ Anh thuộc đội ngành 4 tính hệ số 2.

2.6.2. Các chăm ngành đào tạo:

- Ngành tài chính gồm 3 chuyên ngành: thống trị kinh tế; kinh tế và làm chủ (chất lượng cao); kinh tế tài chính và cai quản (hệ chuẩn)

- Ngành bao gồm trị học gồm 7 chuyên ngành: cai quản hoạt động tư tưởng - văn hóa; chủ yếu trị phân phát triển; cai quản xã hội; tư tưởng hồ nước Chí Minh; văn hóa truyền thống phát triển; chế độ công; truyền thông media chính sách;

- Ngành báo chí truyền thông gồm 6chuyên ngànhhệ chuẩn: Báo in; Ảnh báo chí; Báo vạc thanh; Báo truyền hình; tảo phim truyền hình; Báo mạng điện tử;2 chuyên ngành quality cao: Báo truyền hình, Báo mạng năng lượng điện tử;

- Ngành quan tiền hệ quốc tế gồm 3chuyên ngành: thông tin đối ngoại; quan lại hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tế; quan tiền hệ thế giới và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao);

- Ngành quan hệ giới tính công chúng tất cả 2 chuyên ngành: quan hệ giới tính công chúng siêng nghiệp; Truyền thông marketing (chất lượng cao).

2.6.3. Tiêu chuẩn phụ xét tuyểntrong trường hòa hợp thí sinh gồm điểm xét tuyển đều nhau cuối danh sách theo sản phẩm công nghệ tự ưu tiên sau:

* Đối cùng với ngành Báo chí:

- Ưu tiên thí sinh bao gồm điểm thi năng khiếu sở trường báo chí/Năng khiếu Ảnh báo chí/Năng năng khiếu Quay phim vô tuyến cao hơn;

- Ưu tiên sỹ tử có kết quả thi THPTQG môn Ngữ văn cao hơn nữa (hoặc điểm TBC môn Ngữ văn 3 năm THPT cao hơn – với sỹ tử xét tuyển chọn theo học bạ THPT).

* Đối với những ngành gồm môn thiết yếu nhân thông số (nhóm 3, team 4): ưu tiên thí sinh bao gồm tổng điểm gốc 3 môn chưa nhân hệ số, chưa cộng điểm ưu tiên, không cộng điểm khuyến khích, không làm tròn cao hơn nữa (xét điểm TBC 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn của 3 năm thpt - đối với thí sinh xét tuyển theo học tập bạ THPT).

* Đối với các ngành/chuyên ngành còn lại: Ưu tiên thí sinh có kết quả thi THPTQG môn Toán (điểm TBC 3 năm trung học phổ thông môn Toán - đối với thí sinh trường siêng xét tuyển chọn theo học tập bạ THPT) cao hơn.

1.7. Tổ chức tuyển sinh:

2.7.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

* Đối với ngành Báo chí:

Sáng 08/7: tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi, phát thẻ dự thi cho thí sinh;

Chiều 08/7: thi trắc nghiệm: toàn bộ thí sinh; thi tự luận: so với thí sinh đăng ký dự tuyển những chuyên ngành Báo in, Báo phân phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng năng lượng điện tử.

Sáng 09/7: thi năng khiếu sở trường chuyên ngành Ảnh báo chí.

Chiều 09/7: thi năng khiếu sở trường chuyên ngành xoay phim truyền hình.

* Đối với sỹ tử xét tuyển căn cứ kết quả thi THPTQG: theo khí cụ của Bộ giáo dục và Đào tạo.

* Đối với sỹ tử là học sinh các trường chuyên/năng khiếu đk xét tuyển theo học bạ:

2.7.2. Bề ngoài nhận hồ nước sơ: thí sinh nộp làm hồ sơ qua mặt đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại học viện:

Phòng tuyển sinh, chiến lược và Tổng hợp, Ban làm chủ Đào tạo

Học viện báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, ước Giấy, Hà Nội.

1.8. Cơ chế ưu tiên:

1.8.1. Xét tuyển chọn thẳng

1.8.1.1. Đối tượng xét tuyển chọn thẳng

a) anh hùng lao động, hero lực lượng trang bị nhân dân, hero lao cồn trong thời kỳ kháng chiến, chiến sĩ thi đua vn đã xuất sắc nghiệp trung học.

b) bạn đã trúng tuyển chọn vào học viện Báo chí với Tuyên truyền, dẫu vậy ngay năm đó tất cả lệnh điều cồn đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi bạn trẻ xung phong triệu tập nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ nhưng mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp bao gồm quy lâu dài nào, được từ cung cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện cùng tiêu chuẩn chỉnh về mức độ khoẻ, có tương đối đầy đủ các sách vở và giấy tờ hợp lệ thì được xem xét thừa nhận vào học tập tại học viện Báo chí cùng Tuyên truyền. Nếu việc học tập bị ngăn cách từ 3 năm trở lên cùng các đối tượng người dùng được tuyển chọn thẳng bao gồm nguyện vọng, học viện chuyên nghành sẽ xem xét ra mắt vào những trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học thiết yếu thức.

c) Thí sinh tham gia kỳ thi lựa chọn đội tuyển tổ quốc dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển đất nước dự cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã giỏi nghiệp trung học phổ quát được tuyển thẳng vào học viện Báo chí và Tuyên truyền theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài tham dự cuộc thi của thí sinh.

Xem thêm: Công Ty Xử Lý Nước Thải Tại Tphcm Hiện Nay, Công Ty Xử Lý Nước Thải Tại Tp

d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi chọn học sinh tốt quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, cha trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào học viện Báo chí với Tuyên truyền theo đúng ngành hoặc ngành ngay sát của môn nhưng mà thí sinh đã giành giải.

đ) Đối với sỹ tử là bạn khuyết tật quan trọng đặc biệt nặng bao gồm giấy xác thực khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Giám đốc học viện căn cứ vào hiệu quả học tập trung học phổ thông của học viên (học bạ), tình trạng sức mạnh và yêu ước của ngành huấn luyện và đào tạo để coi xét, quyết định cho vào học.

e) Đối với sỹ tử là bạn nước ngoài, bao gồm nguyện vọng học tại học tập viện: Giám đốc học viện căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học viên (bảng điểm), hiệu quả kiểm tra kiến thức và giờ Việt theo hiện tượng của học viện chuyên nghành để xem xét, đưa ra quyết định cho vào học.

Những sỹ tử này đề xuất học bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm học trước khi vào học bao gồm thức. Chương trình bổ sung cập nhật kiến thức vì Giám đốc học viện quy định.

1.8.1.2. Tiêu chuẩn xét tuyển chọn thẳng

Tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia không tinh giảm số lượng cho các ngành sau:

- Ngành Báo chí, truyền thông đại chúng, media đa phương tiện: tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi nước nhà môn Ngữ văn;

- Ngành kế hoạch sử, xây cất Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước: tuyển chọn thí sinh giành giải học sinh giỏi tổ quốc môn lịch sử;

- Ngành ngữ điệu Anh, dục tình công chúng, Quảng cáo, tình dục quốc tế, media quốc tế, các chương trình unique cao: kinh tế và quản lý, quan liêu hệ nước ngoài và truyền thông media toàn cầu, truyền thông marketing, Báo truyền hình unique cao, Báo mạng điện tử unique cao: tuyển chọn thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn giờ đồng hồ Anh;

- Ngành khiếp tế, kinh tế tài chính chính trị: tuyển chọn thí sinh giành giải học sinh giỏi non sông môn Toán.

1.8.2. Ưu tiên xét tuyển

1.8.2.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tổ quốc không thực hiện quyền tuyển thẳng vào những ngành theo giải pháp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, được ưu tiên xét tuyển chọn vào những ngành khác. Thí sinh đk ưu tiên xét tuyển chọn ngành báo chí phải tham gia kỳ thi năng khiếu báo chí và được điểm 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

1.8.2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên xét tuyển: không hạn chế.

1.9. Lệ tầm giá xét tuyển/thi tuyển

- Lệ tầm giá xét tuyển: Theo phép tắc của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

- Lệ phí thi tuyển chọn ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đk 02 bài thi năng khiếu báo chí: 500.000đ/hồ sơ.

Thí sinh đk 03 bài xích thi năng khiếu sở trường báo chí: 700.000đ/hồ sơ.

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên bao gồm quy năm 2018:

Mức thu trường đoản cú 249.000đ/tín chỉ đến 392.100đ/tín chỉ đối với hệ chuẩn.

Mức thu trường đoản cú 813.300đ/tín chỉ mang lại 1.270.800đ/tín chỉ đối với chương trình quality cao.

Lộ trình tăng khoản học phí cho mỗi năm là tối đa 10%.

1.11. Những nội dung khác

a. Quy định bổ sung cập nhật về điều kiện xét tuyển

- các ngành đào tạo và huấn luyện giảng viên lý luận thiết yếu trị (Triết học, chủ nghĩa xóm hội khoa học, kinh tế tài chính chính trị, lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam, tứ tưởng hồ nước Chí Minh) được miễn học tập phí. Sỹ tử dự thi các chuyên ngành này sẽ không nói ngọng, nói lắp, không biến thành dị tật về ngoại hình.

- Thí sinh tham gia dự thi chuyên ngành tảo phim truyền hình bắt buộc có sức mạnh tốt, ko mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình tương xứng (nam cao 1m65, con gái cao 1m60 trở lên).

Sau lúc trúng tuyển, bên trường sẽ tổ chức triển khai khám sức mạnh cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển thanh lịch ngành khác của học viện có điểm trúng tuyển tương đương.

- những chương trình chất lượng cao: chỉ tuyển chọn thí sinh lấy điểm thi THPTQG môn giờ đồng hồ Anh 7,0 trở lên.

b. Cấu tạo bài thi năng khiếu sở trường báo chígồm 2 phần:

- Phần trước tiên (3 điểm): tất cả thí sinh dự thi ngành báo chí truyền thông làm bài bác thi trắc nghiệm có 30 câu hỏi, thời gian làm bài bác 30 phút: kiểm tra hiểu biết chung (nội dung đề thi nằm trong các môn học:Giáo dục công dân, định kỳ sử, Địa lý, Ngữ văn của lịch trình Trung học tập phổ thông, đa số là lớp 12).

- Phần lắp thêm hai (7 điểm):

+ Đối cùng với thí sinh tham gia dự thi chuyên ngành con quay phim truyền hình, Ảnh báo chí:

(1) xem hình hình ảnh (ảnh chụp, clip clip) cùng viết bình luận không quá 500 chữ về hình thức, kỹ thuật, văn bản hình hình ảnh được xem, thời hạn làm bài 30 phút (3 điểm);

(2) vấn đáp phỏng vấn trực tiếp để biểu thị hiểu biết về nghành nghề quay phim truyền hình, hình ảnh báo chí;kiến thức về tạo thành hình và cha cục, bốn duy hình ảnh;ý tưởng sáng sủa tạo;khả năng giao tiếp… (4 điểm)

+ Đối với thí sinh dự tuyển các chuyên ngành khác của ngành Báo chí: Làm bài thi tự luận gồm 2 câu hỏi, thời hạn làm bài bác 120 phút.

Câu 1 (3 điểm): Đánh giá năng lượng xử lý, diễn đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thành xong văn bản. Dạng thức đề thi hoàn toàn có thể là: cung cấp một văn bạn dạng báo chí gồm lỗi không nên (về quan điểm chính trị, kết cấu văn bản, về tính chất logic, về văn phong, về kiểu cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh thay thế sửa chữa và hoàn thiện văn phiên bản theo cách của mình.

Câu 2 (4 điểm): Đánh giá năng lực phát hiện vụ việc và thể hiện cách nhìn cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là: báo tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu ước thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

Bài thi năng khiếu sở trường báo chí do học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

c. Xét tuyển sỹ tử dự bị dân tộc bản địa vào ngành Báo chí

Thí sinh ngừng chương trình dự bị đại học tại những trường dự bị dân tộc có nguyện vọng dự tuyển ngành báo chí truyền thông phải tham gia kỳ thi năng khiếu báo chí do học viện tổ chức. Điểm xét tuyển so với các thí sinh này được xác minh căn cứ vào điểm trung bình chung các môn Toán, Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Anh của năm học tập dự bị đại học kết phù hợp với điểm thi môn năng khiếu báo chí theo từng tổ hợp xét tuyển chọn đã chào làng của học viện.

2. Thời hạn dự con kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

2.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: thí sinh đăng ký xét tuyển trường đoản cú 25/8 mang lại 03/9 (nếu và chỉ còn tiêu).

2.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: thí sinh đk xét tuyển trường đoản cú 10/9 mang đến 19/9 (nếu và chỉ tiêu).