Lệnh Truy Nã Tội PhạmSTT họ tên đối tượng Ảnh đại diện Năm sinh nơi ĐKTT chúng ta tên bố/mẹ Tội danh Số/ ngày QĐ
1 Nguyễn Văn Dung
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*